Новини Girls.org

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ГО “ДІВЧАТА”

Цей Етичний Кодекс був розроблений для співробітників, партнерів, підрядних організацій та волонтерів, що залучені до реалізації проектів Громадської організації “Дівчата”. Вони зобов’язуються піклуватися про жінок, дівчат, хлопців та чоловіків різного віку, які є бенефіціарами організації, та забезпечити їм належний рівень поваги. Всі працівники зобов’язуються дотримуватися прийнятих стандартів поведінки незалежно від того, знаходяться вони у робочому чи приватному середовищі.
З метою попередження сексуальної експлуатації та усіх форм насильства, в тому числі сексуального, фізичного, емоційного та пов’язаного з недбалим ставленням, усі особи, що беруть участь у реалізації проектів ГО “Дівчата”, мають дотримуватися наступних принципів:
●      Усі, хто беруть участь у реалізації проектів ГО “Дівчата”, мають переконатися, що їхня робота виконується на засадах безпеки, поваги та збереження достоїнства, а пов’язані з нею заходи є однаково доступними для жінок, дівчат, хлопців та чоловіків різного віку та з різними можливостями.
●      Сексуальна експлуатація та всі форми насильства зі сторони осіб, що беруть участь у реалізації проектів ГО “Дівчата”, є грубими проступками та відповідно підставою для припинення співробітництва з ними. 
●      Сексуальна поведінка по відношенню до дітей (тобто осіб віком до 18 років) заборонена.
●      Пропонування грошей, товарів, послуг, а також працевлаштування в обмін на секс, форми сексуального зв’язку, будь-які інші форми поведінки, що ставлять на меті використати іншу особу, а також фаворитизм чи просування на роботі заборонені. Це також включає обмін товарами чи послугами, які становлять частину підтримки, що надається бенефіціарам.
●      Сексуальні стосунки між співробітниками та жінками, дівчатами, хлопцями чи чоловіками, яким надається підтримка, суворо засуджуються, оскільки вони будуються на нерівності. Такі стосунки підривають авторитет та послідовну гуманітарну роботу організації.
●      Співробітник, який має доцільні побоювання чи підозри стосовно сексуальної експлуатації чи насильства з боку іншого співробітника, незалежно від того, чи вони працюють безпосередньо в одній команді, має поскаржитись на його поведінку за допомогою системи подання скарг. Це можна зробити написавши анонімного листа на claim.godivchata@gmail.com
●      Співробітники, які надають гуманітарну підтримку, мають створити та розбудовувати середовище, яке б попереджало сексуальну експлуатацію та всі форми насильства, просуваючи натомість дотримання цього Етичного кодексу. Керівники всіх ланок відповідальні за підтримку і розвиток систем, на який ґрунтується це середовище.

Зобов’язання співробітника організації та осіб, що беруть участь у реалізації проектів ГО “Дівчата”:
●      Я зобов’язуюся не зловживати владою та ресурсами, які я маю завдяки своїй роботі, по відношенню до життя та добробуту інших осіб.
●      Я ніколи не вимагатиму жодної послуги чи допомоги від осіб-бенефіціарів в обмін на захист чи підтримку з мого боку.
●      Я ніколи не вступлю у стосунки, що ґрунтуються на емоційній, фінансовій чи пов’язаній з роботою експлуатації бенефіціарів. Я дотримуватися належних стандартів поведінки, приймаючи особу з числа бенефіціарів на роботу чи використовуючи інші можливості для обміну приватними послугами. Я зобов’язуюся надати письмовий звіт моєму керівнику/керівниці щодо всіх умов подібного обміну, якщо він матиме місце.
●      Я не вступатиму в сексуальні стосунки з дитиною, молодшою за 18 років. Незнання (справжнього) віку дитини не є приводом для захисту.
●      Я не чинитиму сексуальної експлуатації та насильства над бенефіціарами, і зобов’язуюся особливо піклуватися про жінок і дітей.
●      Я не підтримуватиму і не проводитиму обміну сексуальними послугами на гроші, оскільки такі відносини можуть підірвати авторитет та довіру до моєї організації.
●      Мені відомо, що організація суворо засуджує сексуальні стосунки між її співробітниками та бенефіціарами, навіть якщо вони не ґрунтуються на експлуатації чи насильстві. Подібні стосунки можуть підірвати авторитет та довіру до моєї організації. Якщо я почну такі стосунки із особою-бенефіціаром, які я вважатиму позбавленими мотиву експлуатації та заснованими на взаємній згоді, я зобов’язуюся поінформувати мого керівника/керівницю про них та попросити його/її надати мені відповідні рекомендації, знаючи, що він/вона виявить належну обережність, вивчаючи це питання.
●      Я не підтримуватиму та не братиму участь у будь-який незаконній діяльності чи діяльності, пов’язаній із експлуатацією та насильством, в тому числі у просуванні дитячої праці чи торгівлі людьми.
●      Як керівник/керівниця, я не підтримуватиму та не братиму участь у будь-якій формі домагань на робочому місці, в тому числі у сексуальних домаганнях та зловживанні владою.
●      Як керівник/керівниця, я усвідомлюю, що інтимні чи сексуальні стосунки з бенефіціарами становлять внутрішній конфлікт інтересів та можливість для зловживання владою з мого боку. мені відомо, що організація суворо засуджує такі стосунки. Я зобов’язуюся вирішити цей конфлікт інтересів якомога швидше, якщо він матиме місце.